Hlýðni - Brons reglur

Próf fyrir brons merki HRFÍ er einungis hægt að framkvæma af HRFÍ eða deildum (klúbbum) innan þess eða viðurkennt af þeim.
Dómarar skulu viðurkenndir af HRFÍ.
Prófið telst ekki til nafnbóta í ættbók.
Einkunnargjöf 0 þar næst 5-5,5-6-6,5 o.s.frv. upp í 10 eru svo margfölduð með tölum sem gefnar eru upp fyrir hverja æfingu og gefur heildar stigafjölda.
Einkunnargjöfina 0 þýðir að æfingin er ekki viðurkennd.

Allir hundar sem ná 90 stigum eða meira og eru með viðurkennda einkunn í öllum æfingum fá afhent brons merki HRFÍ. Merkið sjálft er einungis veitt einu sinni.

Að öðru leyti er vísað í reglurnar “Almennar þátttökureglur og dómaraskilmálar”, hluta 2 og 3 í þessu hefti.

Æfing 1: Skoðun tanna
Margföldun: 1 Hámarks stigagjöf: 10
Skipanir: Orð eða merki fyrir “kyrr”.

Framkvæmd: Æfingin byrjar með hundinn í upphafsstöðu (standandi eða sitjandi við vinstra hlið stjórnanda). Dómarinn stillir sér upp ca. 5 metra fyrir framan parið, snýr sér að og spyr hvort þeir séu tilbúnir. Dómarinn labbar að parinu, stjórnandi skipar hundinum að vera kyrr og þá skal dómari skoða uppí hundinn (athuga bitið). Viðurkenning á æfingunni er krafa um að fá að halda áfram í prófinu.

Dómaraleiðbeiningar: Þegar gefin er einkunn skal almenn hegðun hundsins tekin til greina. Hundur sem sýnir árásargjarna hegðun fellur og skal vísaður úr hring. Til að fá viðurkennda einkunn er krafan sú að dómarinn geti skoðað bitið á eðlilegan hátt, án þess að hundurinn sýnir mótþróa.

 

Æfing 2: Hælganga í taum
Margföldun: 2 Hámarks stigagjöf: 20
Skipanir: Orð eða merki fyrir “hæll”. Leyfð frá kyrrstöðu og við hraðabreytingar.

Framkvæmd:Æfingin byrjar með hundinn í upphafsstöðu. Stjórnandi skal halda í tauminn í vinstra hendi. Hundurinn skal ganga viljugur í lausum taum við vinstra hlið stjórnanda með höfuðið eða herðar í beinni línu við vinstra fót stjórnandans. Æfingin skal innihalda eðlilega göngu með beygjum og stoppum, hæga göngu og hraða göngu án beygja. Hundurinn skal setjast hratt og án skipunnar í upphafsstöðu í hvert sinn sem stjórnandi stoppar.

Dómaraleiðbeiningar: Öll frávik sem parið framkvæmir frá óskuðu mynstri skal endurspeglast í einkunnargjöfinni. Hundur sem togar stöðugt í tauminn, eða sem þarf að “draga” áfram, skal ekki fá viðurkennda einkunn.

 

Æfing 3: Hælganga án taums
Margföldun: 4 Hámarks stigagjöf: 40
Skipanir: Orð eða merki fyrir “hæll”. Leyfð frá kyrrstöðu og við hraðabreytingar.

Framkvæmd: Hundurinn er í upphafsstöðu við byrjun æfingunnar. Hundurinn skal ganga viljugur í lausum taum við vinstra hlið stjórnanda með höfuðið eða herðar í beinni línu við vinstra fót stjórnanda. Æfingin skal innihalda eðlilega göngu með beygjum og stoppum, hæga göngu og hraða göngu án beygja. Hundurinn skal setjast hratt og án skipunnar í upphafsstöðu í hvert sinn sem stjórnandi stoppar.

Dómaraleiðbeiningar: Öll frávik sem parið framkvæmir frá óskaðu mynstri skulu endurspeglast í einkunnargjöfinni. Ekki skal viðurkenna æfingu hunds sem stóran hluta af æfingunni fylgir leiðanda með lengra en 1 meters fjarlægð.

Æfing 4: Liggja úr kyrrstöðu
Margföldun: 2 Hámarks stigagjöf: 20
Skipanir:Orð eða merki fyrir “kyrr”, “liggja” og “hæll”.

Framkvæmd: Æfingin byrjar með hundinn í upphafsstöðu. Eftir merki frá dómara/prófstjóra gengur parið lausan hæl ca.10 metra. Eftir nýtt merki stoppar stjórnandi og skipar hundinum að leggjast. Gengur síðan ca.10 metra frá hundinum sem er enn í liggjandi stöðu, þar til dómari gefur merki um að stoppa og snúa við. Stjórnandi fær eftir það merki um að fara til baka til hundsins. Eftir merki frá dómara skal skipa hundinum að setjast upp í upphafsstöðu.

Dómaraleiðbeiningar: Æfingin dæmist þar til stjórnandi hefur stöðvað og snúið sér við ca.10 metra frá hundinum. Að leggjast niður er aðalþáttur æfingarinnar og skal einkunn endurspegla hversu viljugur hundurinn er til að leggjast og hversu rólegur hann liggur kyrr. Hundur sem reisir sig upp eða sest upp eftir að hafa lagst niður skal ekki fá hærra einkunn en 5, ef hann gerir þetta áður en stjórnandi hefur stoppað og snúið sér við. Ef hundurinn sest upp eða reisir sig eftir að stjórnandi hefur stoppað og snúið sér við, skal hann ekki fá hærra einkunn en 8.

 

Æfing 5: Innkall frá sitjandi stöðu
Margföldun: 1 Hámarks stigagjöf: 10
Skipanir: Orð eða merki fyrir “sitja kyrr” og “hæll”.

Framkvæmd: Æfingin byrjar með hundinn sitjandi við vinstra hlið stjórnandans. Eftir merki skipar stjórnandi hundinum að vera kyrr sitjandi. Eftir nýtt merki gengur stjórnandi ca.15 metra frá hundinum og snýr sér svo á móti honum. Stjórnandi fær svo nýja skipun um að kalla hundinn inn í upphafsstöðu.

Dómaraleiðbeiningar: Það að vera óviljugur í þessari æfingu skal hafa í för með sér mikla lækkun á einkunn. Ef hundurinn kemur ekki til stjórnanda eftir 1. innkalls skipun skal hann ekki fá hærri einkunn en 8. Ef hundurinn er ekki kominn til stjórnanda eftir 2 skipanir, skal ekki gefa hærri einkunn en 6. Ef hundurinn er ekki kominn til stjórnanda eftir 3 skipanir, fær hann æfinguna ekki viðurkennda.
Færi hundurinn sig úr stöðu sem jafngildir 3 sinnum eigin kroppslengd áður en stjórnandi hefur stoppað og snúið sér, skal æfingin ekki viðurkennd. Færi hann sig minna en 3 kroppslengdir skal einkunnin ekki vera hærri en 7. Ef hundurinn byrjar að hreyfa sig fyrir skipun eftir að stjórnandi hefur stoppað og snúið sér, skal ekki gefa hærri einkunn en 7. Hundur sem reisir sig upp eða leggst niður án þess að færa sig úr stað, áður en innkall er gefið skal ekki fá hærri einkunn en 8.
Sterk áhersla skal lögð á að hundurinn velji styttstu leiðina og komi á góðum hraða.
(Að öðru leyti skal vitna í reglurnar “Almennar þátttökureglur og dómaraskilmálar”.)

Æfing 6: Standa á göngu
Margföldun: 3 Hámarks stigagjöf: 30
Skipanir: Orð eða merki fyrir “hæll” og “standa”.

Framkvæmd:Æfingin byrjar með hundinn í upphafsstöðu. Eftir merki gengur parið ca.10 metrar laus við hæl, þar til stjórnandi fær skipun um að skipa hundinum að standa á göngu á meðan stjórnandi heldur áfram göngu ca.10 metra, og eftir skipun stopppar stjórnandi og snýr sér við. Stjórnandinn fær svo skipun um að ganga tilbaka til hundsins. Eftir merki skal hundinum skipaður í upphafsstöðu.

Dómaraleiðbeiningar: Dómur á æfingunni endar þegar stjórnandi hefur stoppað og snúið sér við ca.10 metra frá hundinum. Hundurinn skal snögglega stoppa innan marka sem eru 2 sinnum eigin kroppslengd, eftir að stjórnandi hefur gefið skipun. Hundur sem leggst eða sest eftir að hafa fyrst stoppað í standandi stöðu skal ekki fá hærra einkunn en 5, ef þetta gerist áður en stjórnandi hefur stoppað og snúið sér við. Ef þetta gerist eftir að stjórnandi hefur snúið sér við skal ekki gefa hærra einkunn en 8.

 

Æfing 7: Einstaklingur liggur í 2 mínútur
Margföldun: 4 Hámarks stigagjöf: 40
Skipanir: Orð eða merki fyrir “liggja”, “kyrr” og “setjast upp”.

Framkvæmd: Parið stillir sér upp með hundinn í upphafsstöðu. Eftir merki skal stjórnandi gefa hundinum skipun um að leggjast, svo eftir nýtt merki skipar hann hundinum að vera kyrr. Stjórnandi fer frá hundinum ca.5 metra og sýnilega fyrir hundinn snýr hann sér við og stendur á móti honum í 2 mínútur. Eftir að tíminn er útrunninn fær stjórnandi merki um að ganga ca.1 meter á bak við hundinn þar sem hann stoppar og snýr sér við. Eftir nýtt merki gengur stjórnandi inn til hundsins og fær merki um að skipa hundinum að setjast upp á hæl.

Dómaraleiðbeiningar: Hundur sem reisir sig upp áður en tímataka á æfingunni byrjar skal ekki fá viðurkennda einkunn. Hundur sem sest upp án þess þó að færa sig úr stöðu eftir að tímataka er byrjuð, skal ekki gefa hærra einkunn en 5, ef þetta gerist áður en tíminn (2 mínútur) er búinn. Skilyrði til að fá viðurkennda einkunn er samt sem áður að hundurinn sest ekki upp fyrr en minnst hálfur tíminn er búinn. Færir hundurinn sig minna en 3 sinnum eigin kroppslengd, geltir eða vælir, skal ekki gefa hærra einkunn en 8. Færir hundurinn sig meira en 3 sinnum eigin kroppslengd, skal æfingin ekki viðurkennd ef þetta gerist áður en tíminn (2 mínútur) er búinn. Gerist þetta eftir að tíminn er búinn skal ekki gefa hærra einkunn en 8.

Æfing 8: Heildarmat
Margföldun: 1 Hámarks stigagjöf: 10

Dómaraleiðbeiningar: Með heildarmat er fyrst og fremst átt við samvinna milli hunds og leiðanda, svo og vilji og vinnugleði hundsins í gegnum allar æfingar. Það skal tekið tillit til hegðun hunds og leiðanda á meðan æfingarnar standa yfir og á milli þeirra. Það skal einnig tekið tillit til skapgerð viðkomandi hundakyns.

Hámarks stigagjöf: 180

Athugasemd:Ef hundur mistekst í einhverja æfingu og dómarinn vill meina að það byggist á misskilningi, er leyfilegt að parið gerir æfingin aftur.